shape addmem main-pic

Dịch vụ kéo member Telegram từ group đối thủ

Kéo member nhanh, chất lượng và có bảo hành

100% member thật
Target từ group yêu cầu
Lọc member online gần đây
Có bảo hành từ 2 - 4 ngày
Hỗ trợ cài đặt bot chào miễn phí
Miễn phí bot xoá tin nhắn join
Hỗ trợ tìm kiếm target

Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ

Trên 30 triệu

Member add thành công

Trên 100 ngàn

Group kéo mem thành công

100%

Target đúng yêu cầu

Mọi thắc mặc xin liên hệ?

Telegram
map

Các gói dịch vụ kéo member ManoSoft

Kéo mem việt

500 k /1k member
 • Member thật 100%
 • Tốc độ 500 mem/ngày
 • Bảo hành 2-4 ngày sau khi add
 • Không giới hạn group target
 • Hỗ trợ cài đặt bot chào

Kéo mem nước ngoài

1 triệu/1k member
 • Member thật 100%
 • Tốc độ 400 mem/ngày
 • Bảo hành 2-4 ngày sau khi add
 • Không giới hạn group target
 • Hỗ trợ cài đặt bot chào

Kéo member ảo

300 k /1k member
 • Tốc độ add nhanh 10.000/30 phút
 • 30.000 member/ngày
 • Bảo hành 10 ngày sau khi add
 • Hỗ trợ cài đặt bot chào
 • Không chọn được target
shape
shape
shape
shape